Eesti Pulmamess

9. - 10. mai 2020

Üle Eestiliselt kõige suurem Pulmamess on mõeldud nii noorpaaridele, et nad saaksid otse suhelda erinevate pulmavaldkonna firmadega ja teha omad valikud juba messil kui ka suurepärane võimalus pulmavaldkonna firmadel end laiemalt tutvustada!

Eesti Pulmamess Eesti Messid Eesti Toidumess Eesti Automess

About the Wedding EXPO

Estonian Wedding EXPO is a marketing, sales promotion and communication project aimed at introducing the products and services of the exhibitors in mediums providing nationwide and international contacts as well as at a large physical exhibition. From 2020 the Estonian Wedding EXPO will take place at the Song Festival Grounds at the same time with the Estonian Car Fair - Drive! and the Estonian Food Fair - Bon Appetit! A comprehensive exhibition located at an attractive location with free of charge entrance gives the businesses of the field an excellent opportunity to meet with a large volume of customers, receive instant feedback and should they wish, also make sales turnover. The Estonian Wedding EXPO is welcoming all old and new businesses in the field of weddings and party organizing to participate as an exhibitor. We welcome both small and large businesses, experienced and less experienced businesses, wedding organizers, florists, musicians, bands, DJs, bakeries, catering companies, party venues, craftsmen and everyone who makes anything for weddings out of paper or some other material.

Kobarmess on jaotatud Tallinna Lauluväljakul kolme ossa. Mereväravast sissetulles vasakut kätt õuealale jääb Toidumess, paremat kätt Automess, mis ulatuvad välja kuni Lauluväljaku peahooneni. Majas sees asume meie - Eesti Pulmamess. Täpsemalt saate vaadata allolevalt pildilt.

The organizer

Südamemaja agentuur

Tallinn street 56, Paide, 72714

Date and Place

Date: 9th-10th May, 2020

Location: Tallinn Song Festival Grounds, Narva mnt.95 10127 Tallinn

EXPO opening hours: Saturday 9. May 2020: 11-20 / Sunday 10. May 2020: 11-18

Muu info

Head organizer: Tiia Tamberg

E-mail: tiia@pulmamess.ee

Gsm: 525 9144

Program and technical manager: Kuldar Pajula / tel.58188184Expo location:

Address: Tallinn, Narva mnt 95, Estonia

Floor plan

Floor plan

3D floor plan

Price list

The prices for the exhibition start from €200. You can see the prices here

Registration

Exhibitor’s registration form for the exhibition

For participating in the exhibition and/or for receiving additional information fill in the registration form or contact the organizers of the exhibition.

Additional information: Tiia Tamberg +372 525 9144 tiia@pulmamess.ee

10 good reasons to participate in the Estonian Wedding EXPO:

 • The Estonian Wedding EXPO is a big event for all couples and people of the wedding industry;
 • The exhibition area extends over 100 000m2 with the total number of exhibitors around 700 which are able to receive and serve up to 100 000 visitors over two days;
 • It is expected to have around 500 young couples at the exhibition;
 • The entrance to the exhibition is free of charge;
 • The participation fee for the exhibitors is reasonable and commercially beneficial;
 • The exhibition takes place at an attractive location that is beloved by the people and easily accessible;
 • The exhibitors will receive contacts in nationwide media, social media and;
 • The duration of the exhibition is reasonable giving the visitors enough time receive the information interesting them;
 • At the exhibition club one can relax and find useful contacts. The exhibition’s afterparty is free of charge to the exhibitors;
 • The cooperation with the organizers is simple and professional;
 • Dates

  Setting up at the exhibition:

  Friday, 08.05.2020, 09.00-22.00 (the outer area and the indoors)
  Saturday, 09.05.2020, 07.00-09.30 and 21.00-22.00
  Sunday, 10.05.2020, 09.00-10.00.

  Opening hours of the exhibition:

  Saturday, 9th May, 11:00-20:00
  Sunday 10th May, 11:00-18:00

  Packing and moving out of the exhibition:

  Sunday, 10.05.2020, 19.00-22.00.


  Electricity

  If an exhibitor wishes to use electricity at the exhibition then according to the signed participation agreement the exhibitor has to order the service from the exhibition’s electricity manager by 01.05.2020.

  Parkimine

  Kui eksponent soovib messi eksponentide parklas autokohta endale või oma töötajatele, siis tuleb eksponendil vastavalt lepingule tellida parkimiskohad hiljemalt kuupäevaks 01.05.2020.

  Lisainfo: Kuldar Pajula +372 58188184 kuldar@pulmamess.ee

  Kontrollige oma parkimispileti staatust siin: Eesti Pulmamess 2020/2021 eksponentidele väljastatavad parkimispiletid

  Messitoetused

  Võimalike messitoetuste kohta tuleks küsida infot kohaliku omavalitsuse ettevõtlusosakonnast, maakondlikest arenduskeskusest, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS), valdkonna ettevõtjaid koondavatest ühendustest ja organisatsioonidest ja valdkonda kureerivast ministeeriumist. Enamus Eestis saadaolevatest messitoetustest on orienteeritud ekspordile ehk osalemiseks välismessidel. Messitoetuse all mõistetakse siinkohal ka osalemist ühisstendil, mitte tingimata rahalist toetust ettevõtjale osalemiseks üksikeksponendina. Eesti siseturumessidel osalemiseks pakuvad messitoetust Tallinn ja Narva. Teistes omavalitsutes registreeritud ettevõtetel on võimaliku messitoetuse osas mõistlik pöörduda kohaliku omavalitsuse poole: kui tegemist on kogukonnale olulise valdkonna ja ettevõttega (ja veel parem kui omavahel koostööd tegevate ettevõtjate grupiga), siis ärksamad ja võimekamad omavalitsused on siinkohal kindlasti koostöövalmis ja sõltuvalt messi teemast ning külastajaskonnast ehk ka ise huvitatud messil osalema. Samuti võiks suhelda ka kohalike arenduskeskuste, maavalitsuste ja omavalitsus- ning erialaliitudega.

  Tallinnna linna antavat messitoetust väljastab linna Ettevõtlusamet. Tegemist on Tallinnas registreeritud väike- ja keskmise suurusega äriühingute ja FIE-de ettevõtluse arenguks loodud toetusega, mille taotlemise ja hilisema aruandluse kord on aastatega olulisel määral karmistunud. Seepärast on taotlejal vajalik lisaks taotlemise tingimustega tähelepanelikule tutvusmisele, uurida täpselt ka messijärgse aruandluse ja sellega seonduvate kuludokumentide esitamise nõudeid. Küsimuste korral, mis tekivad messil osalemise kulude planeerimisel ja toetuse taotlemise dokumentatsiooni ettevalmistamisel, konsulteerige kindlasti Tallinna Ettevõtlusameti messitoetuse konsultandiga! 2019. aastal on võimalik ühel ettevõttel saada kalendriaastas kuni 1000€ Tallinna linna antavat messitoetust ja messitoetuse taotlus esitatakse elektrooniliselt Tallinna mittetulundustegevuse toetuste taotlemise iseteeninduskeskonnas. Lisainfo: Tallinna linna messitoetus

  Narva linnas reguleerib messitoetuse väljastamist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, kusjuures ühe ettevõtte kohta väljastatakse kalendriaastas toetust summas kuni 1597.79€. Narvas vaatab laekunud taotlused läbi ja langetab otsuse hindamiskomisjon, mille liikmeteks on Narva kohaliku omavalitsuse organite esindajad ning ettevõtluse spetsialistid. Lisainfo: Narva linna messitoetus

  Pea meeles!

  Eksponendi videoreklaamid suurel messiekraanil

  Kui eksponent soovib messi sisseüääsu kõrval suurel videoekraanil eksponeerida oma reklaami, siis tuleb see Full HD kvaliteedis failina saata WeTransferiga aadressile kuldar@pulmamess.ee tähtajaks 01.05.2020.

  Toote või teenuse reklaamfoto

  Kui eksponent soovib messi sotsiaalmeedia kontodel oma reklaami, siis tuleb see failina saata WeTransferiga aadressile kuldar@pulmamess.ee tähtajaks 01.05.2020.

  Ettevõtte graafiline logo

  Kui eksponent soovib messi fotoseinale oma reklaami, siis tuleb see failina saata WeTransferiga aadressile kuldar@pulmamess.ee tähtajaks 01.05.2020.

  Tingimused

 • Eksponent tasub platsi maksumusest tagastamatu broneerimistasuna esimese osamakse summas 50%;
 • Hindadele lisandub käibemaks;
 • Korraldaja saadab eksponendile arve e-maili teel peale lepingu sõlmimist ja arve tasumise tähtaeg on 5 (viis) päeva. ;
 • Arve tähtajaks mittetasumisel on korraldajal õigus leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest lepingu lõpetamise päeval kirjalikult eksponendile;
 • Eksponendil on messil osalemine võimalik tühistada kuni 16. märts 2020;
 • Korraldajatel on õigus teha hinnakirjalisi muudatusi jooksvalt vastavalt olukorrale. Väljastatud arveid ei muudeta.