Pulmafoto konkurss 2020

1. Konkursi kestvus 16. jaanuar 2020 – 8. mai 2020
2. Konkurss toimub kodulehel www.pulmamess.ee
3. Võistlusel osalemiseks tuleb täita allpool olev ankeet ning laadida üles kaks fotot.
4. Osaleda võivad kõik pulmafotograafid fotoga, mis vastavad fotokonkursi teemale
5. Osalemine on tasuta.
6. Osaleda ei või võistluse korraldamisega seotud ettevõtte töötajad ja korraldamisega seotud isikud.
7. Iga autor võib esitada 2 tööd. Üks teemal – Ilufoto. Teine teemal – Pulmapeo melu.
8. Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel osalevaid töid tasuta koos autori nimega fotovõistlusega seonduvates trükistes ning meedias.
9. Pildi saatja garanteerib ja vastutab, et kõik pildi autoriõigused kuuluvad talle.
10. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 20. märts 2020.
11. Esikolmiku valib välja žürii.
12. Rahvalemmiku selgitamiseks toimub kodulehel www.pulmamess.ee hääletus kuni 1. maini 2020
13. Võidutööd kuulutatakse välja konkursi lõppedes 8. maile järgneval päeval ehk 9. mail 2020 Tallinna Lauluväljakul Pulmamessi laval

Nõudmised võistlustööle:

1. Tööd tuleb esitada digitaalselt www.pulmamess.ee kodulehel, täites allpool väljatoodud ankeet.
2. Esitatud töö pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (st. kui tegu on 2:3 proportsioonis fotoga on väikseim lubatud mõõt 2000×1333, kui tegu on ruudu formaadiga siis 2000×2000 pikslit jne.)
3. Fotod võivad olla pildistatud digitaalselt või filmilt digitaliseeritud.
4. Tööd esitatakse JPEG formaadis, soovitatavalt sRGB värviruumis.
5. Lubatud on arvutitöötlus hea maitse piires.
6. Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste, vesimärke ega raame.
7. Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt eemaldada.
8. Küsimuste kerkimisel on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.
9. Administraator jätab endale õiguse kahtlase, organiseeritud tegevuse puhul eemaldada korrarikkujast kasutaja ja tema jagatud hääled.

Auhinnad:
I koht tagab 2021 aastal toimuvale pulmamessile personaalnäituse tehtud töödest
Muud auhinnad on täpsustamisel!
Täiendavad küsimused:
kuldar@pulmamess.ee